31 maart informatieavond voorontwerp 'Bestemmingsplan Werkdorp Blaricummermeent' 2016

22-03-2016

Op donderdag 31 maart is er een inloopavond georganiseerd waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van de actualisatie van het ‘Bestemmingsplan Werkdorp Blaricummermeent’ 2016 en vragen te stellen. Dit vindt plaats van 19:00 tot 20:30 uur op Projectbureau De Blaricummermeent.

Met de actualisatie van dit bestemmingsplan wordt het plan bijgsteld naar aanleiding van o.a. gewijzigde marktomstandigheden, gewijzigde inzichten, geconstateerde onvolkomendheden of gewijzigde wet- en regelgeving. Tevens is ervoor gekozen het bedrijvenpark buiten het plangebied te laten in afwachting van een behoefteonderzoek.

Inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf dinsag 1 maart 2016 ter gedurende 6 weken ter inzage bij de balie 'Vergunningen'in het kantwoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Informatieavond
Donderdag 31 maart van 19.00 tot 20.30
Locatie: Projectbureau De Blaricummermeent Deltazijde 3 03 in Blaricum