Definitieve inrichting van de Gooische Dreef

31-08-2017

Met de afronding van diverse projecten in deelplan B, hoeft het bouwverkeer over het algemeen geen gebruik meer te maken van de Gooische Dreef, dat houdt in dat wij gaan starten met de definitieve inrichting van de Gooische Dreef.

Planning werkzaamheden
Vanaf aanstaande woensdag 6 september zal de Gooische Dreef gefaseerd worden afgesloten voor al het verkeer. De werkvolgorde gaat vanaf de Stroomzijde richting de brug over de Meenstroom. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2017.

Weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden.

Uitleg werkzaamheden
De werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door de firma’s Erik Brouwer Bestratingen en Groenestein BV, bestaan in hoofdzaak uit:

  • Aanbrengen trottoir van rode gebakken klinkers
  • Uitbreken van de bestaande noodbestrating van betonstraatstenen
  • Aanbrengen rijweg van rode gebakken klinkers
  • Aanbrengen van een aantal verkeersdrempels
  • Aanbrengen definitieve verharding van aanliggende zijstraten
  • Inrichten van de aanliggende pleinen

Vanwege de verkeersveiligheid voor bewoners van de woningen met voordeuren direct grenzend aan de Gooische Dreef heeft het Projectbureau besloten om het trottoir tussen de Stroomzijde en de Zuiderzeedreef aan de zijde van de Lanphenlaan, De Graaflaan en Ter Weijdenlaan aan te brengen.
Tussen de Zuiderzeedreef en de brug zal het trottoir aan de overzijde worden aangebracht.     
 
Verkeersmaatregelen
Gedurende de werkzaamheden zal de Gooische Dreef in delen worden afgesloten voor al het  verkeer. Ten behoeve van de voetgangers worden er zo nodig loopschotten aangebracht.
Zijstraten blijven door middel van tijdelijke voorzieningen altijd van 1 kant bereikbaar.
 
Om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken zal er gedurende de eerste weken een doorsteek worden gerealiseerd in de tussenberm van de Stroomzijde tussen de huisnummers 9 en 11.
Zodra de definitieve kruising Stroomzijde-Gooische Dreef gereed is, zal deze tijdelijke voorziening weer worden verwijderd.
 
Bereikbaarheid hulpdiensten
Hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegafsluiting en zullen hier rekening mee houden.
 
Verhuizen en afvalinzameling
De aannemer zal daar waar nodig assistentie verlenen bij het laden en lossen van goederen en de afvalinzameling.
 
Aanpassen hoogteverschil tuinen en inritten
Omdat de hoogte van de nieuwe verharding kan verschillen ten opzichte van de huidige  bestaande bouwweghoogte zal de gemeente in overleg met de bewoners het aanliggend particulier straatwerk van de opritten en looppaden aanpassen.
 
Informatie  
Voor meer informatie en/of klachten tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met John Fray, locatiemanager van het Projectbureau, bereikbaar op 06 - 53 24 51 73.