Tijdelijke fietsoversteek nabij Gordiaanse Knoop opgeheven

15-11-2017

In verband met de verkeersveiligheid zal vanaf woensdag 15 november de huidige fietsroute Stichtseweg - Deltazijde - Stroomzijde - Floris V Dreef richting de tijdelijke fietsoversteek nabij de Gordiaanse Knoop verdwijnen.

De huidige, tijdelijke, oversteek nabij de Gordiaanse knoop wordt verwijderd en de groenstroken langs de ventwegen en de middenberm in de Floris V Dreef zullen worden teruggebracht.

De nieuwe fietsroute loopt van de ventweg Deltazijde (Ravenlaan) via de Van der Veenlaan naar de fietsoversteek op het drempelplateau op de Floris V Dreef.

De nieuwe fietsroute is met bebording aangegeven.