Enquête Eteck en functioneren WKO-voorziening

04-12-2017

In augustus j.l. is er onder de bewoners een enquête gehouden over de ervaringen met de WKO-voorziening en met de ervaringen met Eteck.

Omdat de uitkomsten van de enquête niet positief waren, is er door het Projectbureau De Blaricummermeent, in het bijzijn van mevrouw Lakenman (organisator enquête en bewoner), een gesprek gevoerd met Eteck over de klachten ten aanzien van de WKO.

Dit heeft in die zin resultaat opgeleverd dat Eteck heeft aangegeven op korte termijn iets aan de klachten te gaan doen. U wordt, of misschien bent u al, benaderd door Eteck d.m.v. een brief.

Met name wordt daarin extra boilercapaciteit en/of een Quooker aangeboden. Tevens zijn er richting Eteck o.a. voorstellen gedaan om het toezicht op de aanleg van de binneninstallatie bij de bouw van nieuwe woningen te verbeteren.

Wij hopen dat deze actie van Eteck resultaat oplevert en de klachten tot het verleden gaan behoren.