Informatieavond ‘Bestemmingsplan Werkdorp - actualisatie F & G'

26-10-2017

Op donderdag 23 november is er een inloopavond georganiseerd waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van ‘Bestemmingsplan Werkdorp - actualisatie F en G” en vragen te stellen. Dit vindt plaats van 19:15 tot 20:45 uur op Projectbureau De Blaricummermeent

Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan bedrijfsmatig vastgoed of aan gronden lager uitpakt dan gedacht. Daarentegen blijft de vraag naar mooie nieuwbouwwoningen toenemen. Om die reden heeft de Gemeente besloten de bestemming van circa 5 hectare van het bedrijvenpark (BusinessPark27) om te zetten naar ‘wonen’.  Daarmee wordt het totaal aantal woningen in De Blaricummermeent verhoogd met circa 150. Als de wijk nu voltooid is, staan er ruim 1.000 woningen.

Inzage
Het Voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 25 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie 'Vergunningen' in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Informatieavond
Donderdag 23 november van 19.15 tot 20.45
Locatie: Projectbureau De Blaricummermeent Deltazijde 3 03 in Blaricum