Principebesluit planologische medewerking Aldi

In een rondetafelgesprek op 9 september aanstaande wordt door de raad een voorstel van het college besproken betreffende Principebesluit planologische medewerking Aldi op BusinessPark27.

Als belanghebbende/belangstellende bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Het rondetafelgesprek op dinsdag 9 september 2014 begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum.

Voor de agenda en het raadsvoorstel met bijbehorende stukken verwijs ik u naar de website van de gemeente Blaricum.

Tijdens de rondetafelgesprekken worden geen besluiten genomen. Alleen in de raadsvergadering kan de raad besluiten nemen.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal dit onderwerp in de raadsvergadering van 23 september worden besproken.
(De agenda wordt hierop nog aangepast.) U kunt daar niet inspreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Verdere informatie:

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Monique de Haan. Zij is te bereiken op telefoonnummer (035) 75 13 233