Bestemmingsplanwijziging

Nathalie van Hofwegen 07-06-2017

Toen we startten met de plannen voor De Blaricummermeent zouden er 780 woningen komen in de nieuwbouwwijk. Daarnaast lag er een ambitieuze opgave voor de realisatie van het BusinessPark27.

Meer vraag naar woningen
Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan bedrijfsmatig vastgoed of aan gronden lager uitpakt dan gedacht. Daarentegen blijft de vraag naar mooie nieuwbouwwoningen toenemen. Om die reden hebben wij besloten de bestemming van circa 5 hectare van het bedrijvenpark om te zetten naar ‘wonen’.  Daarmee wordt het totaal aantal woningen in De Blaricummermeent verhoogd met circa 150. Als de wijk nu voltooid is, staan er zo’n 1.000 woningen.

Planning
Het bestemmingsplantraject voor deze extra 150 woningen is onlangs opgestart. We streven ernaar dat het nieuwe bestemmingsplan in 2018 wordt vastgesteld.