Gebruik sluis, vaargeul en beplanting Meentstroom

June 28, 2019 747 keer bekeken

Vanaf maandag 1 juli bedient Waternet de Blaricumse Sluis. Voor het zo ver is vragen wij nog even aandacht voor een aantal mededelingen van 'huishoudelijke' aard.

 Waternet heeft in een bewonersbrief de aanwonenden aan het bevaarbare deel van de Meentstroom op de hoogte gebracht van de tijdelijke handmatige bediening en de bedieningstijden. U kunt deze brief hier downloaden. Via dit portaal houden wij u op de hoogte wanneer de definitieve bedieningstijden ingaan.

Aanvullend op deze brief attendeert de Gemeente Blaricum u er graag op dat Rijkswaterstaat nog doende is de betonning aan weerszijden van de vaargeul in het Gooimeer te optimaliseren. Momenteel is de vaargeul te breed uitgezet. Dit wordt op korte termijn door Rijkswaterstaat gecorrigeerd naar de juiste breedte van 17* meter. Als u vooruitlopend op die correctie gebruik wilt maken van de vaargeul, adviseren wij u in het midden van de vaargeul te blijven.

Voor het behoud van de waterkwaliteit zijn in de Meentstroom op een aantal locaties ondiepere delen gemaakt. Hier zijn waterplanten aangebracht die meehelpen het water schoon te houden,doordat zij fosfaat opnemen en daarmee zorgen voor het tegengaan van algengroei.

Bovenstaande afbeelding; stokken op scheiding diepe en ondiepe delen

Deze ondiepe delen zijn -qua diepgang- echter niet geschikt voor alle boten die door de sluis kunnen. Daarom worden er over een paar weken houten ‘stokken’ aangebracht, die de scheiding tussen de ondiepe en diep delen aangeven. Tot die tijd zal er een tijdelijke ‘markering’ liggen van kunststof boeien.

De ‘stokken’ worden met een onderlinge afstand van zo’n 5 meter aangebracht. Om de 20 à 30 meter staat een iets steviger ‘stok’, waaraan ook een roeiboot of kano kan worden vastgemaakt, mocht iemand willen zwemmen.

Op onderstaande afbeelding zijn de diepe delen (waterdiepte 2,25 meter) en de ondiepe delen (waterdiepte 1,25meter) in een plattegrond aangegeven. De kanobypass die parallel aan de Deltazijde loopt, is ook 1,25meter meter diep, maar is nog in uitvoering.

* in de bewonersbrief staat abusievelijk 23 meter