Het mysterie van de afgesloten deur van het speel-/trapveld schuin tegenover de fitnessroute

22-10-2020 236 keer bekeken

Langs de Deltazijde ligt sinds juni 2020 een prachtig speel-/trapveld te prijken. Een veld waar jong en oud gebruik van maakt; jeugd die er een balletje trapt, clubjes die er verzamelen om samen te sporten en zelfs de buurtcoaches van Sportief en Gezond Blaricum maken er veelvuldig gebruik van.

Sinds enkele weken staat het projectbureau voor een mysterie en komen er klachten binnen over het niet toegankelijk zijn van het veld. De toegang tot het veldje wordt met regelmaat belemmerd, de ene keer doordat de deur op slot is gedraaid of de klink ontvreemd is, de andere keer is het hekwerk gebarricadeerd met bouwhekken et cetera.

De medewerkers van het projectbureau zijn hier uiteraard niet verantwoordelijk voor. Het is een openbaar terrein dat voor iedereen te gebruiken is en de Gemeente Blaricum probeert met dit veld juist buiten spelen en sporten te stimuleren.

Wij vragen iedereen een oogje in het zeil te houden en mocht u iets zien of zien dat de toegang is belemmerd dan vragen wij u dit te melden op projectbureau@blaricum.nl

Cookie-instellingen