Privacyverklaring

Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • Gemeente Blaricum - Projectbureau De Blaricummermeent
 • Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
 • projectbureau@blaricum.nl
 • 035-7513380

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij uw profielregistratie opgegeven.

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Emailadres

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze website. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer en adres. U kunt uw profielgegevens altijd laten wijzigen.

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen:

 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een pagina bent gaan volgen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. u heeft toestemming gegeven;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website.

Leverancier van de Software van deze website is Mett

De software van het Forum is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/website te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).
Cookie-instellingen