Submenu

Woningbouw in De Blaricummermeent trekt aan

Admin User 04-11-2011 1390 keer bekeken

De productie in de bouwnijverheid lag in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1% boven het niveau van het tweede kwartaal van 2010. In het derde kwartaal vond een verhoging van 10% plaats, vooral een effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting.

In het derde kwartaal werden 11.500 huizen verkocht, een stijging van 15% ten opzichte van het vorig jaar.

Veel mensen willen dolgraag naar een nieuw huis

Intussen heeft de overheid de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% verlaagd, het is een tijdelijke maatregel. Doorstroming wordt hiermee bevorderd en heeft een gunstig effect op de woningmarkt. Daarnaast dalen de prijzen van bestaande woningen. Het einde van de daling, vooral in krimpgebieden, is nog niet in zicht. Accountantskantoor Ernst & Young meldde eind juli dat de huizenprijzen van bestaande woningen in Nederland ten opzichte van de buurlanden Duitsland en België gemiddeld tussen de 25% tot 40% hoger liggen. De oorzaak hiervan ligt vooral in het gegeven dat tot ongeveer 2006 de prijzen van bestaande huizen in Nederland explosief zijn gestegen. In relatie tot de prijsdaling ondervinden velen daar nu problemen van. Mede in combinatie met de onzekere economische situatie in de wereld en strengere hypotheekeisen, stagneert doorstroming in de woningmarkt nu aanzienlijk, hoewel heel veel mensen dolgraag een nieuwe woning willen betrekken. Vooral voor starters zit het nu zeker niet mee.

Nieuwbouw doet het niet eens zo slecht

Volgens recente gegevens van de NEPROM, de organisatie van ontwikkelaars, doen nieuwbouwwoningen het doorgaans goed. Niet verwonderlijk, want de prijzen van nieuwbouwwoningen liggen over het algemeen veel lager dan die van bestaande woningen. Bovendien zijn nieuwbouwwoningen aan alle huidige energie-eisen aangepast en ze vragen steeds minder onderhoud. Het aandeel nieuwbouw is in de totale verkoopmarkt in korte tijd gestegen van 10% naar bijna 20%. Dit is ook in De Blaricummermeent goed merkbaar. De eerste huizen in deelplan A zijn opgeleverd en steeds meer bouwplannen komen op de markt. Zoals het nu loopt, is deelplan A dit jaar zo goed als uitverkocht. Intussen worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de deelplannen B en C1, waarbij ook particuliere initiatieven een kans krijgen woondromen waar te maken. Door de huidige marktomstandigheden wordt De Blaricummermeent steeds meer deelgewijs en flexibel uitgevoerd, en dat werpt zijn vruchten af.

Locatie, locatie en nog eens locatie!

Hoewel in Nederland veel gebieden krimpen, en dit uiteraard directe gevolgen op de  woningbouw in die gebieden heeft, is dit in 't Gooi niet het geval. In de Randstad neemt de bevolking, anders dan in de rest van Nederland, de komende tien jaar flink toe. Dit is gunstig voor De Blaricummermeent, mede door de aantrekkingskracht van de ligging van de nieuwe woonwijk van Blaricum aan het Gooimeer en het dorpse en genoeglijke Blaricumse karakter dat de wijk krijgt. Uit woononderzoeken blijkt dat de waardevastheid van woningen vooral wordt bepaald door de locatie en de kwaliteit van de woonomgeving. Met de locatie en woonomgeving zitten de bewoners in De Blaricummermeent zonder meer goed. De gemeente Blaricum kwam in het recente jaarlijkse onderzoek van Elsevier wederom in de categorie 'beste kleine gemeenten van Nederland' (onder de 15.000 inwoners) als beste kleine gemeente van het westen van Nederland uit de bus.


.
(bronnen Bouwend Nederland, Woononderzoek Nederland, bureau Louter, NEPROM en fd.selections/vastgoed, Planbureau voor de Leefomgeving)

Cookie-instellingen